English

Wintech - One Source - Many Solutions

Wintech är en kundfokuserad kontraktstillverkare med mångårig erfarenhet av tillverkning av kvalificerade elektronikprodukter. Med Wintech som samarbetspartner har kunden ett och samma företag för prototypframtagning –produktionsanpassning – volymproduktion. Företagets storlek och organisation gör att vi har det mindre företagets flexibilitet kombinerat med det större företagets strukturella arbetssätt och bredd.


Vi kan erbjuda en mycket hög grad av anpassning till enskilda kunders behov både vad det gäller produkter och logistiklösningar.

Kontinuerlig utveckling av tillverkningsteknologi, arbetsmetoder och personalens kompetens, tillsammans med ett kvalificerat MPS-system och modern IT-teknik gör att vi i samarbete med våra kunder kan svara för en komplett tillverkning på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Sedan 1 Jan 2016 så har Wintech AS och LEAB Eesti slagit ihop sina respektive verksamheter och heter idag LEAB Eesti OÜ.
LEAB Eesti OÜ är ett gemensamt produktionsbolag i LEAB Goup för Wintech AB, LEAB Uppsala AB och LEAB Lövånger AB.

För vidare information. Se länk till PDF-blad om LEAB Eesti OÜ

Nyheter

 

Fler