Om Wintech

Miljöpolicy

Wintech AB anpassar sin montering av elektrotekniska komponenter till kretsloppssamhället så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. Miljöfrågor ingår som en naturlig del i hela beslutsprocessen.

Minimering av avfall och förbrukning av naturresurser utgör den största möjligheten att påverka vår miljöbelastning.

Vi arbetar med ständiga förbättringar samt förebyggande av föroreningar.
Vi följer lagstiftning, föreskrifter samt övriga krav som vår verksamhet berörs av.
Vi utbildar, informerar och motiverar våra medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljöriktigt sätt.

Klicka HÄR för att läsa vår policy angående konfliktmineraler.