Om Wintech

Historik

 1. 1984 Bolaget grundas av Industriförvaltnings AB Kinnevik och får namnet Techvik AB med säte i Stockholm. Stor del av produktionen var till de övriga bolagen inom koncernen.
 2. 1987 Produktionsenheten i Fagersta blir ett eget bolag med namnet Techvik elektronikproduktion AB.
 3. 1989 Företaget flyttar till ny och mer ändamålsenlig lokal.
 4. 1993 Kinnevik säljer bolaget och samtidigt ändras namnet till Wintech AB
 5. 1993 Wintech gör första investeringarna i ytmonteringsutrustning.
 6. 1997 Wintech kvalitetscertifieras enligt ISO9002:1994
 7. 2003 Wintech kvalitetscertifieras enligt ISO9001:2000
 8. 2004 Wintech blir huvudägare i Estniska bolaget IPM som är verksamma inom elektronikproduktion.
 9. 2005 Wintech går in i ett nytt marknadssegment, militär elektronik.
 10. 2005 Wintech tecknar samarbetsavtal med Kinesisk partner.
 11. 2009 Wintech förvärvar resterande 15% av Estniska IPM.
 12. 2009 IPM Elektroonika AS blir Wintech AS.
 13. 2009 Wintech kvalitetscertifieras enligt ISO9001:2008
 14. 2011 LEAB-Gruppen förvärvade alla aktier i Wintech AB
 15. 2014 Fabriken i Tallinn certifierades i ISO14001:2005
 16. 2016 MONITOR ERP-system implementerades
 17. 2016 Fabriken i Fagersta certifierades i ISO14001