Om Wintech

Affärsidé

Med företrädesvis Sverige som marknadsområde skall Wintech vara en komplett systemleverantör av elektronikprodukter med högt teknikinnehåll.

Wintech skall vara det företag i sitt segment som bäst förstår kundens behov och aktivt arbetar för:

  1. Marknadens kvalitetsmässigt bästa elektronikproduktion.
  2. Kostnadseffektiv och flexibel produktion.
  3. Hög servicenivå med kunden i centrum.
  4. Avlasta kunden i produktion, teknik och logistik.
  5. Kunden skall alltid vara i fokus.