Affärsområden

Produkter

Produkter som Wintech tillverkar är allt från kretskortstillverkning till kompletta systemmontage, slutprovning, emballering och logistiklösningar. Genom åren har vi bland annat fått mycket stor erfarenhet från tillverkning av produkter till den snabbt växande data- och radiokommunikationsmarknaden.

Industri

Styr och reglerprodukter för industriprocesser. Ex; motorstyrningar, pneumatik, vakuum, strömförsörjning, säkerhetsutrustning, övervakning, m.fl.

Telekom/IT

Repeaters, antennförstärkare, övervakningskort, ,filterkort, kraftutrustning, bredband, kabel-TV utrustning, modem, m.fl.

Automotiv

CAN-bus lösningar, fjärrstyrning av hydraliska kranar m.fl.

Fastighet

Temperaturreglering, luftflödesreglering, utrymningslarm, m.m.

Militär

Kommunikationsutrustning

Wintech har under många år varit leverantör till flera av de "större" och "krävande" företagen. Det tar vi som ett tecken på kompetens och förtroende.