Kvalitet

Wintech är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2015. Vi tillverkar enligt branschens standarder för de processer vi har. Personalen utbildas kontinuerligt för att hela tiden följa utvecklingen.

Wintech Estland är certifierad enligt TÜV Automotiv.

Kvalitetspolicy

Wintech’s produktionslokaler och utrustning skall hålla så hög standard som krävs för att tillverkningsuppdrag skall kunna utföras med konkurrenskraftig produktivitet och kvalitet.

Företaget skall fylla högt ställda krav på intern arbetsmiljö för våra medarbetare.

Med kompetent och motiverad personal utför vi tillverkningsuppdrag så att kundernas förväntningar och krav utförs till full belåtenhet. Företaget verkar för att ständigt förbättra och effektivisera verksamheten så att konkurrenskraften hela tiden bibehålls.

Alla kundkontakter och leverantörskontakter skall ske på ett professionellt, vänligt och korrekt sätt. Nöjda kunder är företagets största tillgång och skall utgöra ett huvudmotiv för långsiktigt samarbete. Wintech sätter ”kunden i centrum”, vi skall leverera rätt vara i rätt antal på rätt tid.