Tjänster

Inköp/logistik

Vår strävan mot långsiktiga relationer och ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer utgör grunden för vår logistik.

Genom en homogen inköpsprocess skapas förutsättningar för ett effektivt operativt inköp. Det strategiska inköpsarbetet arbetar med frågor som avtal, leverantörsbedömningar, säkring av ”bristkomponenter” strukturera inköpsprocessen för snabba förändringar mm.

Materialkostnaden utgör en stor del av produktpriset varför det är av yttersta vikt att komponenter köps till rätt pris. Samordningen av materialinköpen till våra två fabriker ger volymfördelar.

Med hjälp av ett kvalificerat MPS-system förfinar vi ständigt vår logistik och styrning av produktionen. Inköp av komponenter, materialhantering, produktionsanpassning, kvalitetskontroll och kundleveranser styrs med allt högre precision.

Våra dagliga transporter till och från Stockholm görs i nära samarbete med ett lokalt transportföretag, vilket gör att vi enkelt och snabbt kan göra dagliga leveranser efter vägen Fagersta - Stockholm.