Tjänster

Produktion

Wintech har byggt upp en modern maskinpark och bevakar kontinuerligt utvecklingen av produktions och processteknik. Kapacitet och mångårigt kunnande finns för montering av yt- och hålmonterad elektronik. Produktionsavdelningarna kan snabbt ställa om produktionen efter våra kunders behov. Parallellt med ordinarie volymproduktion finns resurser för prototyptillverkning och småserier.

Fabrikerna i Fagersta och Tallinn är till stora delar uppbyggda med likadan maskinpark. Detta gör att vi kan samordna produktionstekniska och processtekniska frågor för optimalt resultat.

Vidare kan tillverkningsunderlag enkelt överföras mellan fabrikerna vilket ger en säker flytt av produktion vid t.ex. volymökningar.

Båda fabrikerna har utrustning och kunnande att tillverka ”blyfritt” enligt RoHS-direktivet.

Ett ökande segment är totalt systemmontage, där Wintech producerar och levererar kompletta produkter/system.

 

Agilis