Tjänster

Systemmontage

Kretskortsproduktion är vår kärnverksamhet men vi får ofta förtroendet från våra kunder att även göra efterföljande montage, allt från enklare inbyggnad till kompletta systemmontage.

Här kan vårt produktionskunnande ”utnyttjas hela vägen” där vi optimerar monteringen, men också kan ge feedback på process och apparatmontage.

Många gånger finns relativt höga tekniska kostnader med i ”box building”. Där kan vi hjälpa till med förslag till en billigare produkt.