Tjänster

Tester

Wintech strävar efter att alla produkter skall funktionstestas för att säkra kvalitet och funktion. Resurser och kunnande finns för In-circuit test, systemtest och funktionsprovning i egentillverkade eller kundtillhandahållna provutrustningar. Wintech har ett stort antal kvalificerade mätinstrument för att klara nödvändiga mätningar av tillverkade enheter. Testprotokoll kan levereras på kunds begäran.

Till ej visuellt avsyningsbara lödningar finns röntgen.