Tjänster

Utveckling

Wintech är vana att driva utvecklingsprojekt via egna resurser och där speciell kompetens krävs genom våra utvalda samarbetspartner. Projekten kan handla om nya produkter, TK-rationalisering av existerande produkter gällande konstruktion, val av komponenter, tillverkningsprocess eller andra omstruktureringar.

NPI

NPI är en tjänst där Wintech granskar och produktionsanpassar produkter. Det kan vara från val av komponenter, TK-rationalisering, tillverkningsprocess till andra omstruktureringar. Avsikten är att säkra kvalitet och kostnadseffektivisera kommande produktion.

Dokumentation

För att få rätt kvalitet krävs att produkten grundligt dokumenteras med komponentkrav, ritningar, arbetsbeskrivningar, processflöden o.s.v. Detta görs på alla produkter vi tillverkar.

Wintech kan för kunds räkning underhålla och ansvara för den löpande dokumentationen. Kunden har då alltid tillgång till all nödvändig dokumentation för tillverkning, inkl historik på tidigare förändringar. Naturligtvis finns all dokumentation sparad elektroniskt.